ทำไมกรุงเทพจึงช่างสร้างสรรค์

มีชาวต่างชาติถามผมว่าทำไมกรุงเทพฯ ถึงจะสามารถเป็นเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้ (CreativeCity)  มีอะไรที่กรุงเทพฯ มีแล้วเมืองอื่นไม่มี  ผมให้ความเห็นไว้ 2เรื่องด้วยกัน

เรื่องแรกคือ กรุงเทพฯ มีโครงสร้างที่ไร้ระเบียบ มีความหลากหลายแต่ท่ามกลางความหลากหลายนั้น  ทุกอย่างสามารถผสมผสานกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี  ความหลากหลายและไร้ระเบียบนั้นเป็นโครงสร้างที่เหมาะสม  ที่จะเอื้อให้เกิดความเป็นไปได้ที่สิ่งต่าง ๆ จะมีการกระโดดข้ามผสมผสานกัน เหตุการณ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการปะปนหรือปลูกถ่าย(Grafting) ข้ามสายพันธุ์กันนั้น  เป็นเหตุอันดีที่จะก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ได้อย่างไม่รู้จบ  ไม่ใช่แต่เพียงการกำหนดพื้นที่ใช้สอยที่ปะปนกันโดยธรรมชาติเท่านั้น แต่การปะปนนั้นย่อมเชื่อมต่อไปถึงคนที่อยู่ในเมืองด้วย  เมืองนั้นสร้างสรรค์เองไม่ได้นะครับ  แต่โครงสร้างของเมืองที่เหมาะสมและเอื้อให้คนปะปนกัน ย่อมทำให้เกิดโอกาสที่คนในเมืองเหล่านั้นจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้อย่างมหาศาล

เรื่องที่สองคือ จำนวนประชากรอันมหาศาลของกรุงเทพฯ  ที่ผมเชื่อว่าในความเป็นจริงแล้วเข้าออกรวมกันน่าจะประมาณ 10ล้านคน ความหนาแน่นของคนย่อมนำพามาซึ่งความหลากหลาย (Diversity) และความหลากหลายนี่เองที่นำพาอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เกิดขึ้นรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ระบบนิเวศน์และธรรมชาติดำรงอยู่ได้เพราะความหลากหลาย  หากระบบเหล่านั้นถือกำเนิดใหม่และก่อวิวัฒนการตลอดเวลาเมืองที่อุดมไปด้วยความหลากหลายก็ย่อมเกิดวิวัฒนาการสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลาเช่นกัน

บทความเขียนให้กับ http://www.creativethailand.org

10.11.2009

http://www.creativethailand.org/th/articles/article_detail.php?id=16

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s