ความเป็นมนุษย์ดำรงอยู่ด้วยความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่ผมรู้จักที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับสิ่งเดิมที่กำหนดไว้อยู่รอบ ๆ ตัว มนุษย์สร้างการกสิกรรมขึ้น เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของธรรมชาติ มนุษย์สร้างอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อเอาชนะข้อจำกัดของตัวเอง และมนุษย์สร้างเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะข้อจำกัดของทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น

มนุษย์น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยแท้และนั่นน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ดำรงศักยภาพของเผ่าพันธุ์ไว้ได้

หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้าเราหยุดคิดเราก็ไม่ใช่คน

ความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ ๆ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นความสามารถของสมองมนุษย์ที่สามารถทำงานหลายอย่างพร้อม ๆ กัน ผมไม่แน่ใจว่ามีสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นที่สามารถอธิบายและแยกแยะความงามออกจากสิ่งที่ไม่งามได้หรือไม่  ความงามเป็นผลพวงมาจากการประมวลผลของสมองแบบองค์รวม และไม่แยกย่อย  ความสามารถเดียวกันนี้ช่วยให้สมองของมนุษย์สามารถสร้างระบบของข้อมูลของสมองในลักษณะที่เป็นระบบภาพซ้ำ (Pattern) ได้ เมื่อระบบภาพซ้ำนั้นมีขนาดใหญ่พอ สมองมนุษย์ก็จะถูกเหนี่ยวนำให้สร้างภาพใหม่ขึ้นโดยทันที ไม่แน่ใจว่าเราจะเคยสังเกตุหรือไม่ว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเป็นภาพมากกว่าตัวเลข การคิดแบบตัวเลข ( algorythm ) เป็นผลพวงมาจากการคิดแบบเส้นตรง ซึ่งไม่พอเพียงกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการคิดแบบคู่ขนาน (Parallel) เราจำภาพได้ง่ายมากกว่าตัวเลข แสดงให้เห็นว่าสมองมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกสร้างมาให้เป็นระบบการคิดแบบสร้างสรรค์โดยกำเนิด

ดังนั้นการคิดให้สร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องยาก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อยู่ที่ว่าเราจะยอมให้มันเกิดขึ้นหรือไม่เท่านั้นเอง

บทความเขียนให้กับ http://www.creativethailand.org

23.07.2010

http://www.creativethailand.org/th/articles/article_detail.php?id=32

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s