In The Mutiverse of The Regime

ในพหุจักรวาลของระบอบทักษิณ

CARE TALK ที่ผ่านมา ได้คุยกับ #Tonywoodsome และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลนโยบายสำคัญของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรช่วงก่อนถึงปี 2549 ที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้น บทสนทนาที่สมมุติให้ประเทศไทยไปอยู่ในพหุจักรวาล หรือ พหุภพ (multiverse) ที่รัฐบาลของคุณทักษิณยังบริหารประเทศไทยต่อเนื่องมาโดยไม่ได้เกิดรัฐประหารขึ้นนั้น หน้าตาจะเป็นยังไงบ้าง

ในขณะที่ประยุทธ์ประกาศให้คนจนหมดประเทศมาหลายครั้ง และเราก็ยังจนกันอยู่ อีกพหุจักรวาลใน ’ระบอบทักษิณ’ นั้น คนจนได้หมดจากประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่ปี 2552 หรือถ้านับมาถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเราก็จะไม่มีคนจนไปแล้ว 13 ปี หลายจังหวัดน่าจะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงไปแล้วและที่เหลือก็น่าจะอยู่ในกระบวนการทดลองเปลี่ยนผ่าน ซึ่งน่าจะเหลืออีกไม่กี่จังหวัดเท่านั้น เมื่อท้องถิ่นมีอำนาจการปกครองตนเอง ความเจริญก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ สอดรับกับการพัฒนาการขนส่งรถไฟความเร็วสูงจากส่วนกลางที่เปิดเดินรถไปเมื่อ 2 ปีก่อนหน้านี้ กระจายผู้คน ผลผลิตจากท้องถิ่นไปสู่เมือง และเชื่อมต่อออกไปสู่ภูมิภาค ผ่านจีนไปสู่ลาวอย่างรวดเร็ว เกษตรกรไทยสามารถส่งสินค้าเกษตรผ่านรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อ ‘ขนผัก’ ไปขายจีนได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเก็บพืชผล ทำให้เกษตรมีฐานะดีขึ้นมาก และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับประเทศผ่านกลไกภาษี

การสาธารณสุขในพหุจักรวาลนี้ ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำของภูมิภาคในการนำระบบประกันสุขภาพมาสู่ประชาชน จากจุดเริ่มต้นของ 30 บาทรักษาทุกโรค ระบบประกันสุขภาพในปัจจุบัน ได้รับการเชื่อมต่อกับบัตรประชาชนแบบ smart card ทำให้การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพในการ ‘ป้องกัน’ โรคให้กับคนไทยโดยผ่านฐานข้อมูลแบบ cloud สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น การเกิดโรคระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ประชาชนได้รับการดูแลผ่านระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ทำให้การกระจายชุดตรวจ วัคซีน และยา สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงของยาและวัคซีนแบบคอขวด ซึ่งเป็นต้นทางของการคอรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นโดยมีชีวิตของประชาชนเป็นตัวประกัน

ในพหุจักวาลนี้ ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินของภูมิภาคแทนที่ฮ่องกง ซึ่งถูกควบคุมจากจีนเข้มงวดขึ้น รัฐบาลที่มาจากการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนี้ในมุมมองของผลประโยชน์ของประเทศมากกว่าการก้มหัวให้มหาอำนาจจีน จนเสมือนเป็นมณฑลหนึ่งของจีนเฉกเช่นรัฐบาลประยุทธ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้แนะนำนายกรัฐมนตรีในพหุภพนี้ ในการทำให้เงินบาทเป็นสกุลเงินแลกเปลี่ยนที่สำคัญระหว่างธุรกิจตะวันตกกับจีน และอาศัยประโยชน์ของ cross rate นี้ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคที่สำคัญ เข้าไปแทนที่ฮ่องกง และอยู่ในการแข่งขันกับสิงคโปร์ในระดับเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ไทยก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการบินในภูมิภาคไปแล้วเรียบร้อย รัฐบาลไทยได้ผลักดันให้เกิดการควบรวมกิจการกันระหว่าง การท่าอากาศยานและการบินไทย ทำให้เกิดความได้เปรียบในทางธุรกิจอย่างมาก สนามบินสุวรรณภูมิของไทยสามารถทำงานร่วมกับสายการบินไทยในการบริหารการจัดเส้นทางบิน ตารางบิน และการเชื่อมต่อ จนทำให้การบินไทยเป็นสายการบินที่ได้เปรียบทางธุรกิจเหนือสายการบินอื่นในซีกโลกตะวันออก และผลักดันให้สนามบินของไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับสายการบินจากทั้วโลกไปในเวลาเดียวกัน

ในมิติของธุรกิจพื้นบ้านอย่างสุราท้องถิ่นที่ได้เริ่มทำให้ถูกกฎหมายและมีการชำระภาษีสรรพสามิตอย่างครึกโครมจากประชาชนเอาไว้แล้ว สุราพื้นบ้านก็เป็นที่แพร่หลายไปจนถึงการส่งออกในฐานะผลผลิตท้องถิ่นออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยออกไปขายผ่านร้าน Thailand Brand ที่มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ๆทั่วโลก เคียงข้างไปกับสินค้า OTOP ที่ขายอยู่ก่อนแล้วในเวลาเดียวกัน การพัฒนาสุราท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาเครื่องดื่มท้องถิ่นอื่นๆเช่น craft beer และในพหุจักรวาลนี้ ข้อจำกัดของการผลิตได้ลดลงเพื่อเปิดทางให้คนไทยได้มีเสรีในการผลิต ดื่ม ขาย สินค้าทุกอย่างที่เขาผลิตได้ จากภูมิปัญญาของคนไทยทุกคน

แค่เพียงบางประโยคจากการสนทนา ก็ทำให้เราหลงไหลไปในพหุจักรวาลในแบบที่อาจเกิดขึ้นในแนวคิดที่ไม่เคยมีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา แน่นอนว่าคำตอบที่ถูกสร้างขึ้นอาจเป็นแค่ความเป็นไปได้และไม่เกิดขึ้นจริง แต่เมื่อดูประเทศไทยที่เราอยู่กันอย่างย่ำแย่ในทางเศรษฐกิจและเสรีภาพในปัจจุบัน ก็อาจทำให้แน่ใจได้ว่า ในจักรวาลที่มีคนยังอนุญาตให้การปฏิวัติเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นั้น ไม่ได้นำพาให้ประเทศไปสู่ความเจริญที่มากกว่าเดิมแต่อย่างไร ประเทศไทยในวันนี้ ดูจะแย่ลงกว่าจุดเริ่มต้นที่รัฐบาลจากรัฐธรรมนูญปี 40 ฉบับที่ร่างโดยประชาชนเขียนเอาไว้ และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะโงหัวขึ้นมาให้เกิดความไว้วางใจและความเชื่อมั่นได้อีกครั้ง ทั้งในฐานะประเทศ และฐานะที่เป็นคนไทย ถ้ายังต้องมีชีวิตอยู่ในรัฐธรรมนูญที่ทหารเขียนให้ใช้อย่างในทุกวันนี้

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s