The Real Source Of Gossiping

ในทุกๆวัน มีคนพูดถึงคุณเพิ่มขึ้น มากว่ามีคนที่ได้เจอคุณจริงๆ

สิ่งที่คนพูดถึงเกี่ยวกับคุณนั้น จึงมีความไม่แม่นยำโดยธรรมชาติ ส่วนใหญ่เขาอาจจะพูดถึงคุณแต่มันไม่ใช่คุณ หรือไม่เกี่ยวข้องกับคุณเลย และถ้าเรื่องที่เขาพูดถึงคุณในลักษณะที่ทำให้คุณดูไม่ดีแล้วล่ะก็ ในภาษาไทยเราเรียกบทสนทนาเหล่านั้นว่า การนินทา

การนินทา มักจะมาในรูปแบบที่ดูดีเสมอ เช่น เป็น’ข่าววงใน’บ้าง หรือ’คนที่รู้จักเขา’เล่าให้ฟังบ้าง ไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันจะฟังดูมีเหตุผลหรือมีหลักฐานชัดเจนเพียงใด มันก็ยังเป็น’การนินทา’ อยู่ดี การนินทา มีวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อให้คุณดูไม่ดี และผู้ที่นินทานั้นดูดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่รับฟัง ชื่นชมและสนุกสนานในการนินทาเหล่านั้น ก็จะดูดีตามไปด้วย

ในวงจรอุบาทว์ของการนินทา ทั้งคนพูดและคนฟัง นินทา เพื่อให้ตัวเองสูงส่งขึ้น เพียงเพราะลึกๆแล้วพวกเขารู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อย วิธีเดียวที่จะถีบให้ตัวเองสูงจากความต่ำต้อยนั้น ก็คือการกดคนอื่นรอบข้างให้ต่ำต้อยไปกว่าตน การนินทาจึงเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดที่จะกดผู้อื่นให้ต่ำเพียงเพื่อลวงตาให้ดูเหมือนตนเองสูงขึ้น และเมื่อใครซักคนเริ่มนินทาคนอื่น เราก็หิวโหยที่จะฟังอย่างเสพติด เพื่อที่จะลิ้มรสของความสูงส่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงในตัวของพวกเขาเหล่านั้น และพวกเขาก็โหยหาการนินทาครั้งต่อไป เพื่อที่จะได้รู้สึกถึงความ’สูงส่ง’ ดีกว่าคนอื่น และเป็นผู้ถูก โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย ก็แค่นินทา

บทสนทนาของการนินทาจะเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่ด้อยเสมอ คนที่รู้สึกว่าตนเองมีพอ ไม่ขาด และไม่ได้ตกต่ำแต่อย่างไร ก็จะไม่นินทาใครเลย

แต่ก็นั่นแหละ จะมีใครสักกี่คนที่รู้สึกแบบนั้นได้เต็มร้อย การนินทาจึงคงอยู่ ไม่ใช่เพราะมีเรื่องควรนินทา แต่เป็นเพราะทุกคนที่เริ่มการนินทา คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า ซึ่งนั่นก็แทบจะเป็นปรกติสำหรับมนุษย์ทุกคน

เราจัดการกับการนินทาของผู้อื่นไม่ได้แม้ว่าเราจะเข้าใจสาเหตุของมัน แต่เราจัดการการฟังของเราที่มีต่อการนินทาเหล่านั้นได้ มันปรกติที่ผู้คนจะนินทาเรา แต่ไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะต้อง ‘ได้ยิน’ ในการนินทานั้น คนที่รู้จักเราดีเขาก็อาจจะพูดถึงเกี่ยวกับเรา ส่วนคนที่ไม่รู้จักเราแล้วเอาเรื่องของเราไปเล่าต่อนั้น มันก็แค่เสียง มันก็แค่นินทา และการนินทาไม่ได้มีเหตุมาจากเรา เหตุมาจากความด้อยค่าผู้พูดเสมอ และถ้าเขาไม่นินทาเรา อย่างไรเสีย เขาก็จะนินทาคนอื่นอยู่ดี

มันก็แค่เสียงนกเสียงกาจริงๆ และมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไร

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s