Small, Traceable Supply Chains Work

Small, traceable supply chains work

สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลนี้ยังไม่ได้ทำ คือการมองไปข้างหน้าในทางเศรษฐกิจของประเทศ ท่ามกลางสภาวะชงักงัน มึนงง สิ้นหวังทางเศรษฐกิจนั้น มีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่ปรากฏขึ้น และสามารถนำมาเป็นเครื่องจักรตัวใหม่ ที่จะนำมาสร้างประเทศไทยขึ้นมาใหม่ให้แข็งแกร่งอีกครั้ง

แค่เอาตัวรอดแก้ปัญหา หาทางจ่ายเงินประกันสังคมให้คนยากจนยังไม่มีสติปัญญา การมองไปข้างหน้านี่คงไม่ต้องพูดถึงกันให้เสียอารมณ์

ผมได้ประโยคภาษาอังกฤษข้างต้นมาจากนิตยสาร The Entrepreneurs ของ Monocle แล้วก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่ผุดขึ้นมาจากภาวะวิกฤติของโรคระบาดครั้งนี้

ในขณะที่ธุรกิจทั้งหลายอยู่ในภาวะชงักงัน กระบวนการผลิตในแต่ละท้องถิ่นต่างๆเริ่มหา supply chain ใหม่กันอย่างโกลาหล เนื่องจาก supply chain ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถส่งวัตถุดิบให้ได้เนื่องจากมีการปิดกั้นการเดินทางระหว่างจังหวัด หรือระหว่างประเทศ ทำให้การมองหา local supply chain เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น เพื่อมาชดเชย supply chain ที่เคยใช้กันอยู่เดิม ยกตัวอย่างร้านอาหารที่เคยใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศ ก็ต้องเริ่มมองหาวัตถุดิบจากในประเทศมาทดแทน เนื่องจากสามารถจัดหาได้สะดวกกว่า มีราคาถูก และอาจจะมีความปลอดภัยมากกว่า ถ้าวัตถุดิบเดิมที่ใช้มาจากประเทศที่ยังมีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรค

ในจังหวะนี้เอง ที่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศส่วนหนึ่งจะถูกทดแทนด้วย local supply chain และเป็นโอกาสอันดีที่เศรษฐกิจของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือต่างจังหวัด supply chain ในท้องถิ่นนั้นๆจะได้มีโอกาสที่จะเติบโตและแข็งแรงสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิมได้ ถ้าผมเป็นรัฐบาลในเวลานี้ จะรีบฉกฉวยโอกาสนี้สร้างความแข็งแรงให้กับธุรกิจท้องถิ่น ทำให้ local supply chain แข็งแรง และมีศักยภาพในการขยายตัว โดยการสนับสนุนให้เงินกู้หรือการลงทุนที่ไม่มีดอกเบี้ยในระยะเริ่มต้น หรือสนับสนุนด้านการขายและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แต่ละท้องถิ่น รู้จักกับ local supply chain ของแต่ละท้องถิ่นนั้น ทำให้เศรษฐกิจระดับรากหญ้าแข็งแกร่งขึ้น ยิ่งการแพร่ระบาดของโรคอยู่นาน โอกาสของธุรกิจท่องถิ่นและ local supply chain ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น เป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสสำหรับทั้งประเทศที่จะแข็งแรงไปพร้อมๆกัน ถ้าทุกท้องถิ่นของประเทศแข็งแรง ประเทศไทยก็จะแข็งแรง

ประเทศไทยไม่ได้คงอยู่ได้เพราะเศรษฐีนะครับ ต้องเรียนท่านนายกฯอีกครั้ง ประเทศไทยอยู่ได้เพราะคนตัวเล็กๆ ถ้าไม่มีคนตัวเล็กๆ เราก็จะไม่มีประเทศไทยเหลือให้ท่านปกครองครับ

One comment

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s