Align Yourself With What That Exists

ซึมเศร้าก็อยู่กับมัน มันไม่ได้เป็นโรคทุกครั้งที่ซึมเศร้าหรอกนะ มันก็แค่ซึมเศร้า

เราคิดว่าคนเราเศร้า เพราะไม่ได้อนุญาตให้ตัวเอง align ไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าเรามองให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคืออะไร และความหมายที่เราให้กับมันคืออะไร และแยกมันออกจากกันได้ เราก็จะสามารถ ‘เรียง’ (align) ตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้

และถ้าเรา align ตัวเราไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ เราจะสามารถสร้าง action ที่ขับเคลื่อนตัวเราไปข้างหน้าได้

ความล้มเหลว หรือความเศร้า ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้น จากการตีความของเรา จากอารมณ์ความรู้สึกของเรา ท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่เราสร้างขึ้นนั้น มันไม่ได้อนุญาตให้ตัวเรา align ไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น ‘จริงๆ’ เราไม่ได้มองเห็นว่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราจริงๆ ถ้ายังมองเห็นทุกอย่างผ่านสิ่งที่เรา ‘สร้างขึ้น’ เราจะมองไม่เห็น action ที่เราจะลงมือทำ ไม่เห็นเลยว่าเราจะไปต่อจากสถานการณ์นี้อย่างไร เราจะไม่เห็นความเป็นไปได้ใดๆเลยสำหรับตัวเราเอง และผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเรา

ถ้ามันเศร้า ก็จงเศร้า และมองเห็นว่าความเศร้ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้น เราสร้างมันขึ้นให้เป็นความเศร้า ถ้าเราคิดว่าที่ผ่านมามันคือความล้มเหลว ก็มองให้เห็นว่ามันไม่มีความล้มเหลวอยู่ตรงนั้น เราไม่เคยมองเห็นหน้าตา (face) ของความล้มเหลว เพราะมันก็เป็นแค่ความหมายที่เราให้กับสถานการณ์

เราทำธุรกิจแล้วรายรับไม่พอกับรายจ่าย นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น เราเป็นหนี้จำนวน 200 ล้านบาท นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น align ตัวเราเข้ากับมัน ไม่ได้บอกให้ยอมรับมัน หรือ ‘คิดบวก’ เกี่ยวกับมัน แค่เรียงตัวเราให้ไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ‘จริงๆ’ โดยปราศจากทุกสิ่งที่เราอาจ ‘ใส่’ เพิ่มลงไปให้กับมัน ในวินาทีนั้นเองเราจะมองเห็นทันทีว่าเราจะลงมือกระทำอย่างไร หรือมี action อย่างไรท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้น หรือสถานการณ์นั้นๆ

แล้วเธอจะอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างมีพลัง

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s