Circumstances are the rules of the weak, instrument of the wise.

เหตุการณ์ต่างๆเป็นนายเหนือคนโง่ แต่เป็นข้าของคนฉลาด – สุภาษิต (ท.ปรีชา)

ถ้าให้ผมแปล ผมอาจจะแปลว่า สถานการณ์ต่างๆเป็นนายของคนโง่ แต่เป็นข้าของคนฉลาด

หลายครั้งเรามักจะคิดว่าเราเป็นเหยื่อของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา เราเป็นเหยื่อของเจ้านายเรา ลูกน้องเรา เจ้าหนี้เรา โจทก์ของเรา รัฐบาลของเรา หรือทหารของเรา และเราก็เป็นเหมือนทาสที่สถานการณ์นั้นกำหนดให้เราทำ กำหนดให้เราเป็น และเราทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั้น

สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น คือการที่เราพร่ำบ่นกับสถานการณ์นั้น ในวิธีที่เรายอม ‘จำนน’ กับสถานการณ์เหล่านั้นในฐานะที่เป็นเหยื่อของมัน มากเท่าไหร่ที่เราบ่นเกี่ยวกับมัน โดยที่ไม่รู้ตัว เราก็จะอ่อนแอลง เรากักขังความขุ่นเคือง โกรธแค้น ไว้ในใจ และในท้ายที่สุดเราก็ตัวเราก็จะกลายเป็นความขุ่นเคืองนั้น โดยที่เราคิดว่านั่นเป็นตัวเรา ในฐานะที่เป็นเหยื่อของสถานการณ์

ในการที่เราเป็น ‘เหยื่อ’ นั้น เราไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใดในวิธีใหม่ได้เลย และการที่เราตกเป็นเหยื่อนั้น ก็เพียงเพราะว่าเรายอมให้สถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเรานั้นเป็น ‘นาย’ ของเรา การพลิกบริบทของสถานการณ์จากการที่มันเป็นนายของเราให้กลับมาเป็น ‘เครื่องมือ’ ของเรานั้น ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ทำให้เราออกไปจากสถานการณ์ของการตกเป็น ‘เหยื่อ’ นี้ได้

แต่จะทำอย่างไรล่ะ

การมองสถานการณ์ให้เป็นเพียง ‘สิ่งที่เกิดขึ้น’ ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุด มันไม่ใช่ ‘สถานการณ์’ ในวิธีที่กำหนดการเป็นไปของเรา แต่มันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ต่างๆ ‘ที่ก็แค่เกิดขึ้น’ และเราก็ต้องถามตัวเองแค่ว่า มีอะไรที่เป็นไปได้สำหรับเราบ้าง ที่เราจะสร้างให้เกิดขึ้นได้ ท่ามกลาง ‘สิ่งที่เกิดขึ้น’ รอบๆตัวเราเหล่านั้น

ในวิธีที่เรามองแบบนั้น วินาทีนั้นเอง สถานการณ์ก็จะกลับกลายมาเป็น ‘เครื่องมือ’ สำหรับเราในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้เกิดขึ้นสำหรับตัวเรา ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เราจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆในวิธีที่เราไม่ได้มองเห็นว่าสถานการณ์เหล่านั้นเป็นปัญหาเสียด้วยซ้ำ

ฉลาดหรือไม่ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ในขณะนั้นเอง สถานการณ์ได้เป็นทาสของเราไปแล้วโดยดุษฎี

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s