Completing 2017

เป็นปีใหม่ที่น่าจะมีความสุขพอสังเขป

มีหลายสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จ มีหลายสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จ มีหนี้สินที่ยังต้องสะสาง มีโครงการที่ต้องทำให้เกิดผล มีหลายคนที่ต้องคุย มีหลายงานที่ต้องทำ

ปีที่กำลังจะผ่านไป ไม่ใช่ปีที่ง่ายเลย เศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่รู้จะด่าอย่างไร ด้วยความงุ่มง่าม ด้วยความเย่อหยิ่ง หลายคนที่รอดปีนี้ไปได้ด้วยกันต้องขอปรบมือให้ดังๆ เป็นปีที่เลือดตกยางออกกันแบบเช็ดแทบไม่ทันทีเดียว

เป็นปีที่ยากในการมีทรัพย์ แต่กลับเป็นเป็นปีที่รวยเพื่อน เพื่อนๆดีๆกลับมาช่วยกันในช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดในชีวิต ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ เป็นปีที่ไม่อายที่จะขอความช่วยเหลือ เป็นปีที่รอดมาได้เพราะความรักของผู้คนที่มีให้จริงๆ

เป็นปีแห่งการจบสิ้นเพียงเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ เป็นปีที่ยากและง่ายในเวลาเดียวกัน เป็นปีที่มีคนเกลียดเยอะและมีคนรักเนอะ ไม่ว่าจะเป็นปีอย่างไร อีก 7 วันมันก็จะผ่านไป ปีหน้าก็จะแก่ขึ้นอีกปี เรียนรู้มากขึ้นอีกปี ทำผิดพลาดมากขึ้นอีกปี และสนุกไปกับความสำเร็จใหม่ๆอีกปี

ไม่ได้ให้ความหมายอะไรมากกว่าลมหายใจอีกลมหายใจของชีวิต และมีชีวิตในลมหายใจที่อบอุ่นนั้นต่อไปท่ามกลางฤดูหนาวชั่วคราว ที่กลับมากันปีละครั้ง

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s