What Is That You Exist Within?

Integrity คือความครบถ้วนสมบูรณ์
ผมพบว่าปัญหาหนึ่งของสังคมไทยคือว่าเราไม่มีการให้ความหมายที่ชัดเจนของคำว่า Integrity เราไม่มีการแยกแยะไม่มีการให้คำจำกัดความที่ชัดเจนของคำว่า Integrity นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยมี Integrity
ความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ผมหมายถึงนั้นเราอาจจะหมายถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของใครสักคนเวลาที่เรา ครบถ้วนสมบูรณ์เราสามารถมีประสิทธิภาพชีวิตเราสามารถลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์ได้มากกว่าลองนึกภาพอาคารหรือโครงสร้างที่มี integrity เวลาที่โครงสร้างเหล่านั้นมี integrity โครงสร้างเหล่านั้นย่อมสร้างให้เกิดผลลัพธ์มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างเต็มที่ มนุษย์ก็เช่นเดียวกันมนุษย์ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ย่อมสามารถลงมือทำการงานได้ อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพและไม่ว่าเขาต้องการทำสิ่งใดเขาก็จะประสบความสำเร็จ
เวลาที่เราพูดถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของมนุษย์ สิ่งใดล่ะที่เราคิดถึงกัน เราคิดถึงความสมบูรณ์ของร่างกายอย่างนั้นหรือ เรามักคิดว่าเราคือร่างกายของเรา แท้จริง ตัวเราคิดสิ่งใด หากเราคิดว่าตัวเราคือร่างกายของเราถ้าร่างกายของเราไม่สมบูรณ์เช่นเราเสียแขนซ้ายไปหรือขาขวาไปเรายังคิดว่าตัวเราครบถ้วนสมบูรณ์ในฐานะตัวเราอยู่หรือไม่ แน่นอนเรายังคิดว่าตัวเราครบถ้วนสมบูรณ์แม้ว่าแขนซ้ายหรือข้างขวาเราขาดหายไป เราไม่เคยคิดว่าตัวเรามีความเป็นตัวเราน้อยลงเลย ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นไปได้ว่าตัวเราไม่ดีเท่ากับร่างกายของเราและความสมบูรณ์ของตัวเราย่อมไม่เท่ากับความสมบูรณ์ของร่างกายของเรา
สำหรับผมแล้วตัวเรานั้นเท่ากับคำพูดของเรา ในวิธีที่เราให้คำพูดไว้ว่าเราจะเป็นใครหรือจะทำสิ่งใด การคงอยู่ของตัวเราคงอยู่ได้ในคำพูดที่เราสร้างขึ้น หากว่าเราบอกไว้ว่าจะทำสิ่งใดแล้วเราทำตามคำพูดที่เราพูดเมื่อนั้นการคงอยู่ของตัวเราจะปรากฏสำหรับตัวเราและผู้อื่น สำหรับผมแล้วไม่มี วิธีอื่นใดอีกเลยที่จะบอกว่าเราคือใครนอกจากวิธีที่คำพูดของเราสร้างขึ้นมาว่าเราคือใครและสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นปรากฏอยู่ในการสร้างของผู้อื่นในวิธีที่บอกว่าเราคือใคร
เวลาที่คนเราจะมี integrity นั้นคือคนคนนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์เวลาที่เค้าจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ต้องไม่มีสิ่งใดที่บกพร่องแตกหักอยู่ในตัวเขา หากตัวเขาคงอยู่และปรากฏสำหรับผู้อื่นในฐานะคำพูด ผมค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำให้เขาครบถ้วนสมบูรณ์นั้นก็คือเขามีการใช้ชีวิตที่มาจากคำพูดของเขา เมื่อเขาพูดสิ่งใดแล้วเขาทำตามคำพูดนั้นหรือเมื่อเขาไม่สามารถทำตามคำพูดนั้นได้ เขาก็รับผิดชอบรับผลกระทบที่เกิดขึ้นและให้คำพูดใหม่ว่าเค้าจะทำมันเมื่อไหร่อย่างไร ในวิธีที่การให้คำพูดของเขานั้นปรากฏอยู่ในการฟังของผู้คนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากคำพูดของเค้าเหล่านั้น
ในความหมายทั้งหมดของคำว่า integrity ที่ไม่ได้มีการแยกแยะไว้ในภาษาไทย อย่างชัดเจนนั้นทำให้คนไทยที่ใช้ภาษาไทยไม่มีการแยกแยะความหมายทั้งหมดของคำว่า Integrity เช่นกันและเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราไม่ได้มีการแยกแยะความหมาย ของคำใดในภาษาไทยเราคนไทยก็จะไม่มีการใช้คำนั้นในความหมายนั้นในวิธีที่สร้างความแตกต่างให้กับตัวเราและผู้อื่นที่มาจากความหมายนั้น integrity จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่หายไปจากสังคมไทย เราไม่ได้ให้ความสำคัญมากพอกับตัวเราและคำพูดของเรา บางครั้งเราคิดว่าถ้าเรามีอำนาจหรือเรามีเงินเราไม่ต้องรักษาคำพูดของเราก็ได้ เรามักคิดว่าอำนาจหรือเงินนั้น คือความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเรา เรามักคิดว่าเมื่อเราเป็นคนดีหรือเรามีความถูกต้องแล้วนั่นคือความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเรา เมื่อเรามีอำนาจหรือเงิน ความดีความถูกต้องแล้ว เราไม่จำเป็นต้องรักษาคำพูดของเรา หรือใช้ชีวิตในฐานะตัวเราให้คงอยู่ในฐานะคำพูดของเรา หากเราคิดแบบนั้นแล้วก็ต้องพิจารณาว่าแท้จริงแล้วอำนาจหรือเงินหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเราหรือไม่ ความดีความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเราหรือไม่ บางครั้งเรามีอำนาจเงินความดีความถูกต้องชีวิตเราก็ไม่ได้สร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างในวิธีที่เราพึงพอใจ นั่นอาจจะอนุมานได้ว่าแม้ว่าเราจะมีอำนาจเงินความดีความถูกต้องเราก็ไม่ได้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในวิธีที่มันปรากฏว่าตัวเรามี integrity 
แท้จริงแล้ว หากเราเข้าใจความหมายของตัวเราว่าเราคือใครและเราเข้าใจความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเราในฐานะการคงอยู่ของ Integrity ของตัวเรา จะไม่มีวิธีใดอื่นอีกเลยที่เราจะทำให้เราครบถ้วนสมบูรณ์และสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้กับชีวิตได้อย่างมหาศาลจากชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจาก การที่เราใช้ชีวิตมาจากคำพูดของเรา และทุกครั้งที่เราต้องการสร้างประสิทธิผลที่สูงขึ้นไปจากเดิมวิธีเดียวที่เราจะไปถึงการสร้างผลลัพธ์ระดับสูงนั้นได้ ก็คือเราต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวเรา ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำพูดของเรานั่นเอง 

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s