เราในฐานะการเป็นทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

อาจจะเป็นเรื่องน่าสนใจถ้าได้รู้ว่า ทุกครั้งที่เรากำลังตื่นเต้นไปกับถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาอะไรบางอย่างในจอโทรทัศน์นั้น รูปแบบของระบบประสาท (Neuron Pattern) ของสมองเราในขณะนั้น จะมีรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบของระบบประสาทของนักกีฬาที่เรากำลังดูอยู่ ในขณะที่นักกีฬาคนนั้นกำลังเล่นกีฬานั้นๆอยู่

ปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่า Mirror Neuron

การแยกแยะนี้อธิบายความเข้าใจแก่เราได้สองเรื่องก็คือ สิ่งที่เราสร้างขึ้นในฐานะตัวตนของเรา (Being) นั้น สามารถทำให้เกิดพื้นที่ (Clearing or Space) สำหรับผู้คนที่อยู่รอบๆเราได้อย่างไร การที่เรามีประสบการณ์ในการอยู่กับผู้คนรอบตัวเราแบบเต็มที่ (Be with or Out-Here) จนทำให้ผู้คนรอบตัวเรามีการฟัง (Listening) หรือมีสัมผัสประสบการณ์ของตัวเราได้อย่างเต็มที่นั้น เขาและเราก็จะมีปรากฏการณ์ Mirror Neuron นี้ร่วมกัน ซึ่งนั่นหมายความว่า พวกเขาก็จะเริ่มมีประสบการณ์ทางอารมณ์และความคิดที่สอดคล้อง (Correlated) กับเราไปในขณะที่เราสร้างการเป็นของเรา (Being) ในวินาทีนั้นๆ เป็นไปได้มากที่การโน้มน้าว (Enrollment) จะเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีที่เกิด Mirror Neuron ขึ้นนั่นเอง

และอาจจะทำให้คำอธิบายของพื้นที่ (Clearing or Space) ในฐานะตัวเราที่เป็นทุกๆสิ่งที่ปรากฏขึ้น (Occurring) นั้น ดูจะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและจริงยิ่งขึ้น จากคำอธิบายในปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์นั้น

เขียนขึ้นจากบางส่วนของเนื้อหาที่ได้จากคอร์ส
Being Leader and Exercise Leadership Effectively : An Ontological / Phenomenon Model / Werner Erhard, Micheal Jensen, Steve Zaffron

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s