มนุษย์ กับชีวิตในความเศร้าที่แสนจะไร้สาระ และความเหงาก็เช่นกัน

มนุษย์ กับชีวิตในความเศร้าที่แสนจะไร้สาระ และความเหงาก็เช่นกัน

ความรักที่โดดเดี่ยว และความเหงาท่ามกลางผู้คน

ชวนให้สงสัยถึงแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ แก่นแท้ของอารมณ์ความรู้สึก ที่มา ความไร้สาระ และสาระแห่งความไร้สาระนั้น

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s