เราอยากพาสังคมนี้ไปที่ไหนกัน

เราอยากพาสังคมนี้ไปที่ไหนกัน

ที่เดิมที่มากขึ้น หรือที่ใหม่ที่เป็นความแตกต่าง
เป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะไม่มีโลกในแบบที่เราคิดว่ามันเป็น บางอย่างที่เราต่อต้าน หลายครั้งที่สุดท้ายก็ล้วนพาเรากลับมายืนที่เดิมจากฝั่งของด้านที่แตกต่างกันแค่นั้น

อาจจะไม่มีโลกของขาวและดำที่ชัดเจน เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเรากำลังยืนอยู่ข้างไหน มีหรือไม่สังคมในแบบที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น หรือมันว่าสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในแบบที่มันเป็นและไม่ได้เป็น สังคมอาจจะไม่ได้สำคัญที่ถูกผิดชั่วดี ถูกผิดชั่วดีล้วนขึ้นกับความหมายที่เราสร้างขึ้นให้กับมัน สาระสำคัญอาจจะอยู่สภาพของสังคมแบบไหนที่ใช้การได้ต่างหาก สภาพของสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมันใช้การได้หรือเปล่า

เราอยากอยู่ในสังคมที่ใช้การได้หรือเปล่า

หากเรามีจุดยืนมาจากสภาพสังคมที่ใช้การได้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ความวิตกกังวลในความถูกผิดก็จะอยู่ในระดับของการพิจารณาที่ทำให้สังคมใช้การได้ ไม่มีสังคมที่มีแต่คนดี แต่สังคมก็ไม่ควรจะเต็มไปด้วยคนเลวจนถึงขั้นใช้การไม่ได้ ความก้าวหน้าของประเทศขึ้นอยู่กับระดับการใช้การได้ของสังคม และถ้าสังคมถูกทำลายจนถึงระดับที่ใข้การไม่ได้ เมื่อนั่นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นและเป็นโอกาสกำเนิดของผู้นำที่แท้จริงของสังคมนั่นๆซึ่งจะเป็นผู้สร้างความแตกต่างที่แท้จริง

ควรหรือไม่ที่เราจะใช้ชีวิตท่ามกลางทะเลแห่งความคิดเห็น และการใคร่ครวญการดูดีหรือหลีกเลี่ยงการดูไม่ดีของตน มากกว่าการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเรากำลังจะพาสังคมนี้ไปที่ไหนกัน และที่ที่เราพาไปนั้นมันจะเป็นสังคมที่ใช้การได้หรือไม่ สิ่งนั้นต่างหากที่เป็นที่ที่เราจะยืนและรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม ถ้าไม่ใช่ผู้นำของสังคมนั้น

One comment

  • ความขัดแย้งในสังคมอาจจะไม่ใช่่สิ่งเลวร้ายทั้งหมด บ่อยครั้งที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมได้เช่นกัน การมีสติและช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาให้บรรเทาจากทุกระดับชน เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งเพิ่อหนึ่งเดียวและคุณภาพชีวิตโดยลำดับ

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s