เหตุแห่งความสำเร็จทั้งมวล

สิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์เกิดความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสิ่งที่มนุษย์ ‘ไม่รู้’ เรากลัวความตายเพราะเป็นสิ่งหนึ่งในอีกหลายๆสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใดและอย่างไร ต่อเมื่อเรามีการตระหนักว่าความตายเป็น ‘ของจริง’ สำหรับเรา ความตายมีอยู่จริงแท้แน่นอนและเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อนั้น ความกลัวที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งก็จะหมดไป และก็ชีวิตก็จะเรียกให้เราพร้อมที่จะ ‘เผชิญ’ กับทุกสิ่งที่ขวางหน้า

เมื่อเราพบว่าเรากำลังหลีกเลี่ยงสิ่งใด และมีเหตุผลที่ดีเยี่ยมที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น ให้พิจารณาได้เลยว่าเรากำลัง ‘เผชิญ’ อยู่ และเหตุที่เราเผชิญ ก็ให้แน่ใจได้เลยว่ามีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนั้นที่เรา ‘ไม่รู้’ และเป็นสาเหตุแห่งความกลัว วิธีเดียวที่จะทำให้ความกลัวนั้นหมดไปก็คือทำสิ่งที่ ‘ไม่รู้’ ให้ปรากฏจนรู้ จัดการ จนมันกลายเป็น ‘ความจริง’ สำหรับเรา เมื่อนั้นความกลัวก็จะหมดไป เหตุผลของการเผชิญก็จะหมดไป อะไรที่กั้นขวางเราจากการลงมือกระทำก็จะหมดไป และชีวิตแห่งความสำเร็จทั้งมวลก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าในวินาทีนั้นและไม่ใช่ในซักวันหนึ่งที่ไม่มีวันมาถึง

2 comments

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s