อะไรคือสาเหตุของการดำรงอยู่ของชีวิต

อะไรคือสาเหตุของการดำรงอยู่ของชีวิต

ผมเคยติดอยู่กับคำถามที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไร คำตอบที่ว่าเกิดมาหาเงิน เพื่อสืบพันธ์ุมีลูกหลาน หรืิอเพื่อทำการงานอาชีพหรือเป็นสถาปนิก ก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของพลังซักเท่าไหร่ กลับจะหมดพลัง ฟังแล้วหมดแรงด้วยซ้ำ

เราเกิดมาเพื่ิอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น นั่นคือการสืบต่อการมีชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริง การเป็นพ่อจะสมบูรณ์ก็เมื่อได้เป็นแรงบันดาลใจให้ลูก เจ้านายเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกน้อง คนหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนและสังคม เมื่อเราเป็นแหล่งกำเนิด ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น เมื่อนั้นเราก็จะได้รับพลังงานของการมีชีวิต และทำให้ชีวิตของเรายังดำรงต่อไปได้อย่างมีพลัง

นั่นคือเหตุของการดำรงอยู่ของชีวิต

การมีชีวิตที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนและเป็นแรงบันดาลใจ นั่นคือสาเหตุที่แท้จริงที่เราเกิดมา เราคือแรงบันดาลใจและกลายเป็นแรงบันดาลใจ เมื่อนั่นชีวิตจะกลายเป็นชีวิตที่สมบูรณ์และมีพลัง

One comment

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s