หาเครื่องมือของคุณให้เจอสำหรับฝึกคิด

เช่นเดียวกับการสร้างสิ่งใด ๆ ความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องการเครื่องมือ  (Instrument) ในการช่วยสร้างความคิดนั้น ๆ ขึ้นมา

บางทีการนั่งคิดเฉย ๆ ก็ยากที่จะทำให้ความคิดก่อร่างสร้างตัวขึ้น ผมค้นพบว่า ‘ภาพ’ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ สถาปนิกอาจจะเริ่มโดยการร่างภาพของความคิดเป็นกระดาษ นักคิดสร้างสรรค์ในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่นักออกแบบ อาจจะใช้รูปภาพมากมายในการสื่อถึงความคิดของตนที่มี ไม่สำคัญเลยว่าเครื่องมือของคุณคืออะไร คุณอาจจะพบเครื่องมืออื่น ๆ ได้อีกมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญคือ คุณต้องฝึกฝนการใช้เครื่องมือเหล่านั้นไว้อย่างคล่องแคล่ว  นักเขียนอาจจะใช้ตัวหนังสือในการสร้างสรรค์ แต่ถ้าเขาปราศจากทักษะในการใช้ภาษาที่เก่งกาจ โอกาสที่จะถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ออกมาผ่านตัวหนังสือนั้น ก็อาจะเป็นไปได้ยาก

การสร้างสิ่งใหม่ จำเป็นต้องมีความชำนาญในการใช้เครื่องมืออย่างเชี่ยวชาญ นักดนตรีจะสร้างสรรค์เพลงใหม่ ๆ ได้อย่างไรหากเล่นดนตรีไม่เป็นเลย  หากวันนี้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณมันช่างติดขัดเหลือเกิน  แรงเสียดทานเยอะ  ก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณยังหา ‘เครื่องมือ’ ของคุณไม่เจอหรือยังฝึกฝนใช้งานได้ไม่ว่องไวนัก ระลึกไว้เสมอว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของทักษะ (Skill) และความชำนาญเท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีขีดจำกัด

บทความเขียนให้กับ http://www.creativethailand.org

11.03.2010

http://www.creativethailand.org/th/articles/article_detail.php?id=36

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s