ฝันให้มากกว่าหนึ่ง

เครื่องจักรที่สลับซับซ้อนแต่ทำงานเพียงหนึ่ง จะมีโอกาสน้อยกว่าที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องจักรที่ง่าย แต่ทำอะไรได้หลายอย่าง

เครื่องจักรที่สลับซับซ้อนแม้จะมีประสิทธิภาพสูงเพียงใด โอกาสที่จะเสียก็ง่ายมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งถ้าถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียว การขาดประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อย ก็อาจจะทำให้ผิดพลาดจากวัตถุประสงค์ไป และเสียหายไปทุกอย่าง เครื่องจักรที่มีความซับซ้อนน้อย แต่มีความยืดหยุ่นของวัตถุประสงค์ สามารถปรับตัวได้ง่าย อาจจะต้องใช้เครื่องจักรที่สลับซับซ้อน แต่ความเสียงที่จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็จะน้อยลง

สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติมักจะมีวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่งเสมอ องค์ประกอบย่อยของสิ่งมีชีวิตอาจจะมีวัตถุประสงค์ แยกออกไปอย่างชัดเจน แต่เมื่อรวมเข้าเป็นองค์รวมของสิ่งมีชีวิตแล้ว องค์รวมนั้นจะมีวัตถุประสงค์มากกว่าหนึ่งเสมอ การมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงลงไปเพียงหนึ่ง จะเปิดโอกาสให้เกิดจากวัตถุประสงค์ใหม่ได้ง่ายขึ้น และนำไปสู่กระบวนความคิดแบบสร้างสรรค์

หากเราจะสร้างบางสิ่งจากความว่างเปล่า บางครั้งอาจต้องลืมเรื่องความสมบูรณ์แบบของความคิดนั้น ความคิดที่ไม่สมบูรณ์แต่ใช้การได้ อาจจะมีประโยชน์มากกว่า  และมีความจำเป็นมากที่ต้องคิดถึงความเป็นไปได้ที่มากกว่าหนึ่งเสมอ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเรามีคำตอบที่ตายตัวสำหรับคำถามไว้ล่วงหน้า มีเป้าหมาย แต่เปิดโอกาสให้ความฝันมีมากกว่าหนึ่งเสมอ

บทความเขียนให้กับ http://www.creativethailand.org

01.09.2010

http://www.creativethailand.org/th/articles/article_detail.php?id=50#

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s