ความแตกต่างอาจไม่เพียงพอสำหรับการสร้างสิ่งใหม่

หลายคนมักจะเริ่มต้นคิดว่าการสร้างสรรค์คือการทำให้แปลกไว้ก่อน ก็ไม่จริงเสมอไป บางครั้งความคิดสร้างสรรค์เริ่มต้นได้จากการเบื่อสิ่งเก่าแล้วจึงพยายามจะเปลี่ยนแปลง แต่ก็ไม่เสมอไปที่การทำให้แปลกจะเป็นเรื่องสร้างสรรค์  นอกเสียจากว่าความแปลกนั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกันไปในวงกว้าง  จากจุดนั้นความคิดสร้างสรรค์อาจจะถือกำเนิดขึ้นได้

ผมมักจะมีความสนใจในเรื่องราวของ Fashion และ Pop  Culture ในแง่มุมของความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจของ fashion ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ fashion ไม่เคยถูกกำหนดโดยคนกลุ่มใดเพียงกลุ่มหนึ่ง แต่เหมือนฝูงชนถูกชักจูงไปในทิศทางบางอย่างเป็นองค์ร่วมโดยไม่เฉพาะเจาะจง เหมือนฝูงนกที่บินไปในทิศทางเดียวกันเกาะกลุ่มไปอย่างมีรูปขบวนแต่ปราศจากผู้นำที่ชัดเจน และ fashion ก็นำเราไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ หรือแม้แต่สิ่งที่บางครั้งอาจจะได้รับการดูแคลนว่าตื้นเขินอย่าง Pop Culture ก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลา เป็นเการเปลี่ยนแปลงที่คอยจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ความแตกต่างอาจไม่พอที่สร้างสิ่งใหม่ แต่ความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นบ่อเกิดสำคัญแห่งความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้ไม่เกิดการตายด้านทางความคิดก็คือ ทันทีที่รู้ว่าเริ่มทำอะไรที่เข้าท่าให้เริ่มหาทางเริ่มเการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังทำอยู่ให้เร็วที่สุด

บทความเขียนให้กับ http://www.creativethailand.org

11.05.2010

http://www.creativethailand.org/th/articles/article_detail.php?id=38

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s