ความคิดสร้างสรรค์ สำคัญที่เป้าหมายและการฝึกฝน

จุดเริ่มในการตั้งต้นคิดก็คือเป้าหมาย (Purpose) ที่สำคัญว่าต้องการจะคิดไปเพื่อหาคำตอบสิ่งใด ความคิดสร้างสรรค์จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากเป้าหมายของความคิดที่ชัดเจนแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน แต่อย่างน้อยก็ต้องมีวัตถุประสงค์ที่มองเห็น  เราอาจจะเดินขึ้นเขาได้หลายทางและสามารถหาทางเดินขึ้นเขาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา แต่ก็ต้องเห็นได้ชัดเจนก่อนว่าจะขึ้นเขาลูกไหน สูงต่ำแค่ไหน ใกล้ไกลเพียงใด

สิ่งทีสำคัญอีกประการที่ต้องระลึกไว้เสมอก็คือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการฝึกฝน (Skill) มากกว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์ (Talent) คนที่ฝึกคิดบ่อย ๆ ก็จะสามารถมีความคิดใหม่ ๆ ได้คล่องแคล่วรวดเร็ว และเมื่อฝึกคิดจนชำนาญแล้ว แม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้ความคิดไปสักพัก แต่เมื่อกลับมาคิดก็จะสามารถคิดได้อย่างรวดเร็ว เปรียบเทียบเสมือนกับการถีบจักรยาน ที่เมื่อหัดจนคล่องแคล่วแล้ว จะกลับมาถีบเมื่อไหร่ก็ได้เสมอ

หากวันนี้อยากคิดอะไรใหม่ ๆ แต่ยังคิดไม่ออกเสียที สิ่งแรกที่จะต้องกลับมาดูให้ละเอียดก็น่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่ว่า ทบทวนให้ละเอียด หายอดเขาของเราให้เจอ ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราจะคิดไปเพื่อหาคำตอบเรื่องอะไร ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยมาจากกระบวนการ แต่มักจะลอยมาง่าย ๆ โดยไม่คาดฝัน หากเป้าหมายของความคิดมีความชัดเจนปรากฏอยู่

บทความเขียนให้กับ http://www.creativethailand.org

02.06.2010

http://www.creativethailand.org/th/articles/article_detail.php?id=39#

Submit a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s